Fast fashion láka spotrebiteľov naozaj nízkou cenou

5 okt

Postoj k módnym trendom sa za posledné desaťročia zmenil. Kým kedysi sa prihliadalo predovšetkým na kvalitu výrobkov a na ich funkčnosť, v súčasnosti módne trendy závisia od rôznych smerov, vplyvov a postojov. Móda sa mení nezvratným tempom a práve široká ponuka produktov na trhu módy a silná konkurencia podporuje zvyšujúcu sa produkciu, ktorá zavaľuje nielen pulty obchodných centier, ale bohužiaľ v konečnom dôsledku aj skládky odpadov. Pri kúpe oblečenia máte možnosť výberu z rôznych kategórii, pričom najmenej ekologickou a z dlhodobého hľadiska aj ekonomickou je fast fashion.

Ako poznáte, že ide o fast fashion?

Lacná no nevhodná fast fashion
Zavedenie fast fashion do praxe

Fast fashion móda má niekoľko znakov. Prvým z nich je rýchla produkcia textilných výrobkov. Nakoľko sa výrobcovia snažia osloviť cieľovú skupinu typom oblečenia, ktorý odráža najnovšie módne trendy, tak fast fashion ich sleduje a v čo najrýchlejšom čase premieňa na hotové výrobky. Práve neustále sa meniaca móda má za následky neschopnosť spotrebovať všetky kusy oblečenia, ktoré sa následne kopia v skladoch a predávajú v akciových cenách. Tie, ktoré sa nestihnú predať, musia uvoľniť svoje skladové miesto pre novšie modely a preto putujú na skládky odpadov, v tom lepšom prípade na recykláciu. Ďalším znakom fast fashion je nízka predajná cena, ktorá je veľmi lákavá pre mnohých zákazníkov. Samozrejme deje sa to na úkor kvality výroby a aj finálnej podoby výrobku. Hoci sa pri kúpe môže zdať oblečenie kvalitné, svoju pravú tvár odhalí až po niekoľkých praniach a určitej dobe nosenia. Hoci si poviete, že nevadí, že sa vám rozpadlo tričko za pár týždňov, veď bolo lacné, no v konečnom dôsledku, jedno kvalitné tričko vám vydrží toľko ako päť lacných a cenovo na fast fashion móde nič nezískate. Nízka predajná cena tohto druhu oblečenia sa neodráža len na kvalite výrobkov, ale aj na spôsobe ich výroby a podmienkach výrobného procesu. Negatívny dopad na životné prostredie je sprievodným javom ako následok nátlaku na znižovanie produkčných nákladov.

Ekológia má dôležité postavenie aj vo svete módy

Nakoľko je na planéte Zem, čím ďalej tým viac obyvateľov, je potrebné ju neustále zveľaďovať a zachovávať jej krásy aj pre budúce generácie. Zodpovedný prístup každého jedinca je v konečnom dôsledku výrazným krokom. A to aj v oblasti odevného priemyslu. Uprednostnite kvalitu a ekologický prístup pred fast fashion a nenechajte sa nachytať na nevýhodnú kúpu. Ak máte záujem získať bližšie informácie o fast fashion móde a spôsoboch ako eliminovať jej negatívne dopady, navštívte internetovú stránku https://upcycle.sk/.