Montáž bleskozvodu je účinnou ochranou pred bleskom

23 aug

Asi nikto nebude pochybovať o potrebe mať na dome namontovaný bleskozvod. Je to zariadenie, ktoré spoľahlivo ochráni váš majetok a členov rodiny pred následkami úderu bleskom. Treba ale definovať, že bleskozvod ako taký nezabráni úderu blesku, no keď sa tak už stane, zníži možné škody na majetku na minimum. Blesk je vlastne elektrický výboj medzi mrakmi a zemou, takmer vždy sa vyskytuje počas búrok. Búrkový mrak je generátor statickej elektriny, kde sa oddeľujú kladné častice od záporných a dochádza k veľkému napätiu. Úder blesku dokáže napáchať obrovské škody na majetku. Ak na dome ešte bleskozvod nemáte, montáž bleskozvodu bude tou správnou voľbou

Ako dokáže bleskozvod ochrániť váš majetok a zdravie ?

Montáž bleskozvodu ochráni váš domov
Ako postupovať pri montáži bleskozvodu?

Pokiaľ staviate nový dom a v projekte už máte zahrnutý aj bleskozvod, je vašou povinnosťou dať si ho namontovať, bez toho vám totiž dom neskolaudujú. No bleskozvod sa jednoznačne oplatí namontovať aj na staršie domy a budovy, bude to jednoznačným plusom aj pri posudzovaní prípadnej poistnej udalosti. Funkcia bleskozvodu je teda stiahnuť výboj blesku do zeme. Bleskozvod sa skladá z troch častí a to je zachytávač blesku, ďalej je to vodivá sústava, ktorá odvedie blesk po okraji domu do uzemňovača, ktorý je zakopaný v zemi. Bleskozvody sa dokonca začali používať už v 18. storočí, takže už aj ľudia v minulosti chápali dôležitosti bleskozvodu.

Bleskozvod musí byť nainštalovaný odborne

Bleskozvod musí byť jednoznačne namontovaný odborne, nakoľko sa jedná o zariadenie, ktoré vás má ochrániť pred nebezpečným javom ako blesk určite je. Na montáž bleskozvodu musia byť použité správne materiály a určite sa pri montáži nesmie zanedbať žiadny detail. Odborník, ktorý sa do bleskozvodom vyzná, musí zhodnotiť mnoho faktorov ako je výška a tvar budovy, aká veľká je zastavaná plocha, kde je najlepšie zakopať uzemňovač bleskozvodu. Ak si teda na dom necháte namontovať bleskozvod, môžete mať istotu, že v prípade ak dôjde k zásahu bleskom, bude zdravie a život obyvateľov domu v bezpečí a taktiež nedôjde ku škodám na majetku. Montáž bleskozvodu teda musí vykonať odborník, ktorý bleskozvod namontuje podľa platných noriem. Neviete na koho sa v prípade montáže bleskozvodu obrátiť ? Skúste kliknúť na stránku https://www.i-elektrikar.sk.