Odvodnenie pozemku – začiatočné práce pri výstavbe domu

28 júl

Už pred kúpou pozemku na to správnom vami preferovanom mieste, treba riešiť takú dôležitú vec akou je vlhkosť pozemku. V prípade, že sa pozemok nachádza v blízkosti vodného toku alebo vodnej nádrže, je nevyhnuté uvažovať o vhodnom odvodnení. Ak by ste na takúto vec zabudli, mohlo by to časom znehodnotiť celú stavbu. Preto je nevyhnutné podobným záležitostiam predchádzať a radšej si nechať urobiť hydrogeologický prieskum. Ak by sa pri ňom zistilo, že v danej lokalite je vyššia hladina spodnej vody ako sú plánované základy stavby, je potrebné riešiť odvodnenie pozemku  ešte pred začatím stavebných prác. Vhodne a profesionálne urobeným drenážnym systémom sa táto hladina účinne zníži a zamedzí v budúcnosti vlhnutiu nehnuteľnosti. Na odvodnenie pozemku sa využíva niekoľko možností podľa toho, či ide o vodu povrchovú alebo podzemnú.

Odvodnenie povrchovej a podzemnej vody

Odvodnenie pozemku s technikou
Spôsoby odvodnenia pozemku vo svahu

Pri odvodnení podzemnej vody je  riešení  hneď niekoľko. Avšak ako najvhodnejšie sa javí odborné umiestnenie drenáže okolo stavby. Využívajú sa hlavne gravitačné ryhy a rôzne kanále, ktoré podzemnú vodu odvádzajú do najbližších tokov alebo prostredníctvom drenáží voda vsiakne do zeme. Ak nie je možné využitie gravitačného sklonu, voda sa musí prečerpávať. V prípade povrchovej vody, sa dá odvodnenie pozemku riešiť jednoduchými ryhami na pozemku, ktoré vodu na požadovaným miestach odvedú. V každom prípade v takýchto situáciách netreba šetriť na hydroizolačných materiáloch aj v prípade, že ste odvodnenie pozemku zabezpečili.

Zverte svoj pozemok profesionálom

Odvodnenie pozemku určite prenechajte na profesionálov. V prípade neodborne riešenej situácie, vás dôsledky vyjdú oveľa drahšie. A nemusia sa objaviť hneď po výstavbe domu. Ale v tomto prípade platí, že voda si cestu nájde. A budete mať kopu roboty s vlhkými až plesnejúcimi múrmi. No v takom prípade bude oprava a odizolovanie alebo odvodnenie už oveľa zložitejší proces.  Odborní pracovníci sú vyškolení, vedia postupy ktoré sú v daných situáciách nevyhnutné, majú profesionálne vybavenie, s ktorým ide práca jednoduchšie. V prípade záujmu o odvodnenie pozemku, navštívte nasledujúcu stránku, na ktorej sa dozviete viac informácií https://www.zemne-vyskove.sk/   a po vyžiadaní cenovej ponuky sa vám ozve odborný pracovník, ktorý s vami dohodne všetky detaily.