Efektívny podnikový informačný systém pre vašu firmu

17 okt

Riadite svoj vlastný biznis a rozmýšľate nad tým, ako efektívnejšie prenášať informácie medzi svojimi zamestnancami? Každý podnik musí disponovať rôznymi druhmi informácií, aby mohol efektívne fungovať. Každá firma prijíma objednávky od zákazníkov, vypláca svojim zamestnancom mzdy, skladuje zásoby, prevádzkuje výrobný proces a podobne. O všetkých týchto činnostiach musí mať firma prehľad a informácie. Podnikový informačný systém vznikol práve z tohto dôvodu. Poďme sa spolu bližšie pozrieť na to, čo podnikový informačný systém vlastne je a ako vám môže pomôcť zefektívniť vaše podnikanie.

Čo je podnikový informačný systém?

Podnikový informačný systém je super

Archivácia informačného systému

Informačný systém podniku (po anglicky Enterprise Information System) má mnoho názvov a skratiek. Okrem už spomínaného názvu sa využívajú rôzne skratky, ako napríklad IS, EIS a podobne. Vzhľadom na to, že žijeme v dobe počítačov, informačný systém podniku tvoria najmä technológie (software a hardware), prostredníctvom ktorých sa informácie šíria v najväčšej miere. Informácie sú zbierané, zdieľané, archivované a spracúvané. Súčasťou tohto systému sú aj všetci zamestnanci a ľudia, ktorí informácie z tohto systému využívajú. Informačný systém podniku nie je možné kúpiť, pretože každá firma si vytvára svoj individuálny s informáciami, ktoré sú pre ňu a pre ľudí v nej podstatné. Tvoria ho teda samotní zamestnanci danej firmy.

Čo všetko podnikový informačný systém obsahuje?

Ideálny podnikový informačný systém obsahuje informácie, ktoré by sme mohli rozdeliť do rôznych kategórií. V prvom rade musí obsahovať informácie o zamestnancoch a ich mzdách – čiže personálne údaje. Ďalšou podstatnou kategóriou sú financie a účtovníctvo. Nemenej dôležitými kategóriami sú informácie o majetku firmy, logistike a doprave, skladových zásobách, predaji, výrobe, kvalitatívne informácie, informácie o súčasných či budúcich projektoch a podobne. Informačný systém podniku teda obsahuje všetky informácie, ktoré sa týkajú podnikania firmy. Všetky údaje z podnikového systému potom slúžia komunikáciu, uchovávanie, spracovávanie a ich poskytovanie iným dôležitým subjektom. Na základe nich sa potom uskutočňuje aj ďalšie rozhodovanie a plánovanie v oblasti podnikania.

V zásade platí, že čím väčšia je firma, tým je aj podnikový informačný systém rozsiahlejší. Pri veľkých firmách musí pokrývať oveľa viac procesov, ktoré je zložité integrovať do seba. Zistite oveľa viac o informačnom systéme podniku a navštívte internetovú stránku www.industry4.sk. Vstúpte s nami do moderného sveta digitalizácie.