Geoget v Bratislave – aké služby poskytuje?

4 nov

Stavba rodinného domu je dlhodobá a náročná činnosť. Ak ste v stavebníctve laik, určite budete potrebovať poradiť v mnohých oblastiach, či už v tzv. papierovačkách, alebo pri samotnej stavbe rodinného domu. Pred tým než začnete stavať, ale aj počas samotnej stavby, budete potrebovať služby, ktoré ponúka geodet Bratislava. V tomto článku vám priblížime služby, ktoré geodeti bežne ponúkajú. Nezabúdajte na jednu dôležitú vec, vždy sa pri stavbe rodinného domu poraďte s odborníkom, aby ste sa zbytočne nedostali do problémov.

Čo potrebujete od geodeta pred samotným začatím stavby?

Geodet Bratislava a postup jeho práce
Cenovo dostupný geodet v Bratislave

Moment, kedy sa začne na vašom pozemku stavať, je možné zrealizovať až po tom ako prebehne vytýčenie stavby, ale takisto môže byť potrebné aj vytýčenie pozemku. Tieto dve činnosti realizuje geodet Bratislava. Geodetických služieb, ktoré budete potrebovať počas samotnej stavby domu je mnoho. Medzi najznámejšie geodetické práce patrí už spomenuté vytýčenie stavby, vytýčenie pozemku, teda hranice pozemku, to realizuje geodet Bratislava na základe podkladov vyžiadaných z katastrálneho úradu. Medzi ďalšie známe činnosti geodeta patrí zameranie adresného bodu, ktorý budete potrebovať ku kolaudácii, ale aj rôzne geometrické a geodetické plány. Toto sú najčastejšie činnosti, ktoré geodet Bratislava vykonáva, avšak geodetických činností je omnoho viacej. 

Kto je geodet?

Geodet Bratislava je osoba, ktorá má ukončené potrebné vzdelanie k výkonu svojho povolania. Práca geodeta musí byť nielen odborná, ale aj kvalitná, to znamená, že musí byť presná a nie je v nej priestor na odchýlky, či na chyby. Práce, ktoré vykonáva geodet Bratislava musia byť vždy vykonané stopercentne správne a nie s odchýlkami a podobne, iba v prípade presnosti vieme považovať vykonané práce za kvalitné. Zohnať kvalitného geodeta je dosť náročné, pretože ich nie je na trhu príliš veľa a aj z toho mála sa nedá každý geodet Bratislava považovať za kvalitného geodeta.  Ak hľadáte kvalitného geodeta, či už na zameranie pozemkov, vytýčenie stavby či na zameranie adresných bodov, určite vám odporúčame obrátiť sa na internetové stránky spoločnosti https://www.dobra-stavba.sk/, kde nájdete kvalitné služby, ktoré geodet Bratislava ponúka. Na webovej stránke nájdete jeho ponuku služieb, avšak nie celú, kvalitný geodet ponúka všetky geodetické práce, ktoré by kvalitný geodet ponúkať mal.