Likvidácia firmy – čo všetko obnáša jej proces?

6 jan

Mnoho ľudí vlastní spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je už v podstate zbytočná a zanikla podstata, na ktorú bola vytvorená. Ak ste aj vy jedným z nich a potrebujete sa jej urýchlene zbaviť, prevedieme vás jednotlivými krokmi, ktoré si likvidacia firmy vyžaduje. Spravidla ide o dlhodobejší proces, v rámci ktorého budete musieť navštíviť rôzne úrady, rozdeliť majetok, určiť likvidátora a podobne. Tomuto všetkému však predchádza samotné rozhodnutie o tom, že firma bude zrušená. Poďte sa spoločne s nami pozrieť na jednotlivé kroky, ktoré nesmiete pri likvidácii firmy vynechať. 

Základné etapy likvidácie sro

Likvidacia firmy s právnikom
Rady na likvidáciu firmy

Ak si myslíte, že zrušenie firmy môže prebehnúť zo dňa na deň, vyvedieme vás z omylu. Dá sa povedať, že má tri základné etapy a ich dĺžka závisí od rôznych faktorov. Prvým krokom je prijatie rozhodnutia o tom, že sa spoločnosť zruší. Pokiaľ je toto rozhodnutie prijaté, spoločnosť vstupuje do likvidácie. Zároveň je nutné určiť likvidátora, ktorý bude zodpovedať za všetky právne úkony v súvislosti s likvidáciou. Všetky zmeny, teda vstup do likvidácie a určenie likvidátora, je nutné zapísať do obchodného registra. Druhy krokom je už samotný proces likvidácie firmy. Ešte predtým, ako sa firma vymaže z obchodného registra, je potrebné splniť všetky právne náležitosti. Po ich splnení nastáva výmaz spoločnosti z OR. 

Povinnosti spoločnosti v procese likvidácie

Pokiaľ je spoločnosť v likvidácii, musí svoj právny stav označovať dodatkom „v likvidácii“. Zároveň je nutné podotknúť, že do likvidácie môže vstúpiť firma iba v prípade, že má nejaký majetok. V procese likvidácie firmy sa potom vyrovnávajú všetky pohľadávky a záväzky. Ak firma žiadnym majetkom nedisponuje, vstupuje do takzvaného konkurzu.  Povinnosťou likvidátora je zostaviť účtovnú závierku a valné zhromaždenie následne rozhoduje o jej schválení a o návrhu na rozdelenia zostatkov. Ako prvé sa uspokojujú nároky veriteľov spoločnosti a až potom spoločníkov. Po vyrovnaní všetkých záväzkov a pohľadávok následne podá likvidátor návrh na výmaz z obchodného registra. Deň výmazu je zároveň aj dňom zániku spoločnosti. Likvidácia firmy nie je ani zďaleka jednoduchý proces. Môžete sa však obrátiť na odborníkov, ktorí majú s danou problematikou bohaté skúsenosti. Viac informácií nájdete na webovej stránke https://www.easystart.sk.