Ochranné prostriedky pri práci a ich dôležitosť

29 nov

Už od malička počúvame, že bezpečnosť je na prvom mieste. Nech nastane akákoľvek situácia, mali by sme v prvom rade chrániť naše zdravie. K jeho ochrane dokážeme tiež prispieť aj prevenciou. A to tým, že budeme nosiť ochranné prostriedky. Medzi najpoužívanejší prostriedok patrí pracovná vesta, ktorá sa používa vo viacerých oblastiach. Prečo je jej nosenie kľúčové a prečo by sme jej dôležitosť nemali podceňovať?

Nosenie ochranných prostriedkov by sme nemali zanedbávať

Pracovna vesta pre stavbárov
Bezpečnosť v pracovnej veste

Každý sa snaží, aby bol v bezpečí. A to je cieľom aj zamestnávateľa – poskytnúť zamestnancovi také pracovné prostredie, v ktorom bude eliminovaná možnosť vzniku nepriaznivých situácií. Je dokonca dané zo zákona, že v rizikových podmienkach musí zamestnávateľ svojmu zamestnancovi poskytnúť ochranné pracovné prostriedky za cieľom ochrany jeho zdravia. Má sa tak diať v prípade, pokiaľ existuje nebezpečenstvo a nie je možné ho vylúčiť a ani obmedziť. Druh poskytnutých ochranných prostriedkov však závisí od danej pracovnej náplne a je tiež daný aj prostredím, v akom bude zamestnanec svoju prácu vykonávať. Nie je žiadnym tajomstvom, že mnoho zamestnancov pracuje v hlučnom prostredí. Jedná sa hlavne o takých, ktorí pracujú priamo vo výrobe, prípadne vykonávajú činnosti podobného charakteru. Nadmerný hluk však môže spôsobiť zdravotné problémy, preto je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť zátkové alebo slúchadlové chrániče, ktoré sluch zamestnanca za určitého predpokladu ochránia. Najpoužívanejšou ochrannou pomôckou je pracovná vesta. Jej hlavná podstata spočíva v tom, že má prakticky okamžite upozorniť na zamestnanca. Používa sa napríklad v práci v exteriéri, na stavbách alebo v skladových halách, kde hrozí zvýšené riziko ublíženia na zdraví. Vyhotovujú sa vo viacerých farbách, avšak štandardom je fosforová farba, ktorá človeku okamžite padne do oka a upozorní na daného pracovníka. Mnoho zamestnancov ich nosenie podceňuje, z toho dôvodu zamestnávatelia upravujú ich nosenie v rôznych vnútropodnikových smerniciach. Je tiež dôležité dohliadať aj na to, či zamestnanec skutočne ochranné pomôcky nosí a v prípade ich opotrebenia zamestnancom poskytnúť nové, kvalitnejšie.

Pracovná vesta ako základ bezpečnosti

Ak chcete, aby boli vaši zamestnanci okamžite viditeľní, zadovážte im pracovnú vestu! Tá na ich prítomnosť okamžite upozorní. Doprajte vašim zamestnancom pocit bezpečia a buďte aj vy kľudnejší! Na stránke https://ardonsafety.sk nájdete množstvo kvalitných ochranných pomôcok na výkon práce za prijateľné ceny. Chráňte vás a vašich zamestnancov aj vy!