Kladenie zamkovej dlazby má svoj postup

Kladenie zámkovej dlažby – na čo nezabudnúť

28 aug

Už pri výstavbe rodinného domu, treba myslieť na jeho okolie a zámkovú dlažbu. Aj keď sa poväčšine robí kladenie zámkovej dlažby až v konečných fázach výstavby domu, je dobré vopred si rozmyslieť, ako a kde budú spevnené plochy, aký bude